My Digital Desk
LoginCase Study

Voor u als ondernemer kan ON Flow heel wat verschillende werkzaamheden uitvoeren. Onderstaand volgt een opdracht uit de praktijk zoals wij die voor een van onze klanten hebben uitgevoerd. Dimasco B.V. verzocht ons om de mogelijkheden tot aankoop van Restaurant De Vlieger te onderzoeken.

De eerste vraag van Dimasco B.V. was of exploitatie van het door verkopers aangeboden restaurant van dusdanige aard was dat een winstgevende exploitatie mogelijk was. Daartoe voerde ON Flow op de ter beschikking gestelde gegevens een Quick Scan uit. Het resultaat van deze Quick Scan laat op eenvoudige wijze de mogelijkheden maar ook de onmogelijkheden zien............. Lees meer